„Głos Fizjoterapeuty” jest wydawany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów od 2017 r. Początkowo publikowany był w formie drukowanej oraz w postaci e-wydania. Od czerwca 2022 r. dostępny jest wyłącznie w formule online na stronie www.glosfizjoterapeuty.pl.

Biuletyn podejmuje tematy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, począwszy od kwestii prawnych, po materiały popularno-naukowe oraz poradnikowe. Znajdziesz w nim informacje z Polski i ze świata, rozmowy z ciekawymi osobami, skróty artykułów naukowych oraz lekcje języka angielskiego dla fizjoterapeutów.

Sekretarz redakcji:

Aleksandra Mróz

Redakcja:

Agnieszka Gierczak-Cywińska

Grafika i skład:

Zuzanna Drożdż

Głos Fizjoterapeuty
Biuletyn Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Adres redakcji
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Kontakt
☎  +48 22 230 2380
📧  redakcja@kif.info.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie treści zawartych w periodyku wymaga uprzedniej zgody Wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych artykułach i listach oraz do nadawania im tytułów. Informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów publikuje komunikaty, wyrażające stanowisko lub opinię Izby wyłącznie na stronie kif.info.pl, „Głosie Fizjoterapeuty” – biuletynie informacyjnym oraz na profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook) należących do KIF i prowadzonych przez upoważnione przez nią osoby. Wszelkie informacje dotyczące działań KIF, pojawiające się poza wyżej wymienionymi miejscami np. na forach, grupach dyskusyjnych, prywatnych profilach użytkowników czy w komentarzach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów takich informacji. KIF nie bierze odpowiedzialności za tego typu informacje