„Głos Fizjoterapeuty” to miesięcznik wydawany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, który prezentuje działania KIF, opisuje najważniejsze wydarzenia w świecie polskiej fizjoterapii, wiodące trendy, ciekawostki z kraju i zagranicy. Prezentuje także sylwetki pasjonatów, fizjoterapeutów z ciekawym życiorysem lub osiągnięciami, publikuje prace naukowe, nie stroniąc od felietonów czy rozrywki z fizjoterapią „w tle” 😉

„Głos Fizjoterapeuty” jest bezpłatnie dystrybuowany do wszystkich fizjoterapeutów w postaci cyfrowej (PDF), a także do wybranych instytucji czy urzędów (w postaci drukowanej).

Zespół redakcyjny:

Weronika Krzepkowska
Wojciech Komosa

Sekretarz redakcji:

Aleksandra Mróz

Redakcja:

Agnieszka Gierczak-Cywińska

Grafika i skład:

Zuzanna Drożdż

Głos Fizjoterapeuty
Biuletyn Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Adres redakcji
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Kontakt
☎  +48 22 230 2380
📧  redakcja@kif.info.pl

Wydawca: Krajowa Izba Fizjoterapeutów

ISNN 2545-3645, nakład drukowany: 500 egz.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie treści zawartych w periodyku wymaga uprzedniej zgody Wydawcy. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych artykułach i listach oraz do nadawania im tytułów. Informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów publikuje komunikaty, wyrażające stanowisko lub opinię Izby wyłącznie na stronie kif.info.pl, „Głosie Fizjoterapeuty” – biuletynie informacyjnym oraz na profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook) należących do KIF i prowadzonych przez upoważnione przez nią osoby. Wszelkie informacje dotyczące działań KIF, pojawiające się poza wyżej wymienionymi miejscami np. na forach, grupach dyskusyjnych, prywatnych profilach użytkowników czy w komentarzach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów takich informacji. KIF nie bierze odpowiedzialności za tego typu informacje