PRAWO W PRAKTYCE

„Ustawa Kamilka” – co oznacza dla fizjoterapeutów

Wprowadzone 15 lutego 2024 r. przepisy dotyczące systemu ochrony dzieci przed przemocą nakładają na fizjoterapeutów…

Pracujesz za granicą i nie masz polskiego Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty?

Na mocy Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym i aby móc go…

Czy muszę prowadzić praktykę zawodową?

Nie masz pewności, czy wykonując zawód fizjoterapeuty musisz zarejestrować praktykę zawodową, jeśli prowadzisz działalność? Oto…

Sprawa dla rzecznika – Naruszenie dóbr osobistych

Do czynu godzącego w cześć (dobre imię) można zaliczyć zniesławienie, czyli rozpowszechnianie treści, które podważają…

Odpowiedzialność fizjoterapeuty za wykraczanie poza uprawnienia zawodowe

Fizjoterapeuta powinien mieć świadomość własnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw) i doświadczenia, a także kierować się…

Czy fizjoterapeuta może reklamować swoje usługi?

Zgodnie z przepisami regulującymi działalność leczniczą podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje…

Co zrobić z dokumentacją medyczną po zamknięciu praktyki?

Zgodnie z przepisami podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane do prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji…

Sprawa dla rzecznika – skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Interwencja rzecznika, która zakończyła się skierowaniem wniosku o kontrolę PIP. W związku z naruszeniem przepisów…

Kiedy można zniszczyć dokumentację medyczną pacjenta?

Zgodnie z przepisami podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane do prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji…

Czy  można zniszczyć dokumentację medyczną na życzenie pacjenta?

Zgodnie z przepisami podmioty udzielające świadczeń są obowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej. Natomiast prawem pacjenta…