PRAWO W PRAKTYCE

Z Poradnika Fizjoterapeuty: Jak uzyskać PWZFz?

Rozpoczynamy w „Głosie” nowy cykl tematyczny. W maksymalnie uproszczony sposób, krok po kroku, przeprowadzamy wszystkich…

Jak reagować na nieobyczajne zachowania pacjentów

Z uwagi, iż mamy do czynienia z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, fizjoterapeuta nie powinien od razu zaniechać wykonania zabiegu i wyprosić pacjenta z gabinetu. To jest ostateczność.

Fizjoterapeuta w sporcie – postulowane zmiany przez KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że w trosce o zdrowie i stan funkcjonalny sportowców należałoby zwiększyć rolę fizjoterapeuty w opiece zdrowotnej zawodników i wprowadzić obowiązek uzyskania orzeczenia od fizjoterapeuty odnośnie stanu funkcjonalnego zawodnika umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo w współzawodnictwie.

Fizjoprofilaktyka a dokumentacja medyczna

Tym razem do wyboru tematu zainspirowało nas pytanie zadane przez Czytelniczkę. Jeżeli udzielasz porad z zakresu fizjoprofilaktyki, na pewno również Ciebie zainteresuje odpowiedź.

Obowiązek podpisu pacjenta zniesiony tylko częściowo

Krajowa Izba Fizjoterapeutów niemal od początku swojego istnienia walczyła o zniesienie absurdalnego wymogu potwierdzania realizacji świadczenia przez fizjoterapeutę podpisem świadczeniobiorcy lub jego opiekuna w dokumentacji medycznej.

Dobra osobiste w działalności członka samorządu zawodowego

W ostatnim czasie obserwuje się w przestrzeni publicznej obniżenie poziomu debaty. Zamiast argumentów używa się agresywnego języka, próbuje ośmieszać inne osoby lub wręcz okłamuje opinię publiczną. Problem ten nie jest też obcy członkom samorządu fizjoterapeutów.

Odpowiedzialność prawna w praktyce fizjoterapeutycznej

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą narażają się na konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej, zawodowej, a nawet cywilnej.

Wewnętrzne procedury czy rekomendacje KIF?

Czas epidemii pokazał, że procedury zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są niezbędne. Niektóre placówki medyczne mogły mieć dylemat, czy powinny zdać się na swoje wewnętrzne procedury, czy całkowicie polegać na zaleceniach KIF.

Zmiany w prawie dotyczące fizjoterapeutów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty przez osobę z niepełnosprawnością

Sam fakt orzeczenia określonego rodzaju dysfunkcji zdrowotnej nie może automatycznie rodzić negatywnych skutków dla osób, które chcą wykonywać ten zawód.