Teraz czytasz
Sprawa dla rzecznika – Naruszenie dóbr osobistych

 

Sprawa dla rzecznika – Naruszenie dóbr osobistych

Do czynu godzącego w cześć (dobre imię) można zaliczyć zniesławienie, czyli rozpowszechnianie treści, które podważają autorytet danej osoby lub grupy osób, poniżają ją w opinii publicznej, oczerniają, dyskredytują. Negatywne oceny (często nieuzasadnione) mogą utrudnić wykonywanie profesji i podważyć pozycje zawodową.

Do Rzecznika Praw Fizjoterapeutów trafiła sprawa związana z potencjalnym naruszeniem dobrego imienia fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta poprosił o interwencję w związku z zachowaniem osoby zatrudnionej w tym samym podmiocie leczniczym. Osoba ta, nie będąca fizjoterapeutą, a wykonująca inny zawód medyczny, zakwestionowała sposób wykonania przez fizjoterapeutę zabiegu. Jego zdaniem opinia ta była nieuzasadniona i niepoparta żadną merytoryczną analizą.  W wyniku tej sytuacji fizjoterapeuta stracił pacjenta, a także potencjalnie kolejne osoby z otoczenia pacjenta potrzebujące fizjoterapii.  W ramach interwencji rzecznik skierował do osoby, która podważała sposób i efekty pracy fizjoterapeuty, pismo z prośbą o wyjaśnienia. W efekcie czego osoba, która wobec pacjenta podważyła autorytet fizjoterapeuty zobowiązała się, że wszelkie sporne kwestie dotyczące zastosowanych metod leczenia będą w pierwszej kolejności omawiane z fizjoterapeutą oraz wyraziła nadzieję, że na przyszłość takie podejście pozwoli lepiej rozwiązywać ewentualne problemy, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości leczenia.

Tytułem wyjaśnienia wskazać należy, iż działanie będące podstawą zagrożenia dóbr osobistych może przybrać rozmaitą postać, m.in. formułowania obraźliwych ocen, jak również rozpowszechniania nieprawdziwych treści. Zgodnie z przyjętym w orzecznictwie stanowiskiem sądów powszechnych, w świetle art. 23 Kodeksu cywilnego ochrona dobrego imienia rozciąga się również na sferę życia zawodowego, zaś naruszenie może przybrać postać rozpowszechniania nieprawdziwych informacji bądź formułowania ocen, które nie mieszczą się w granicach dopuszczalnej krytyki. Dokonując oceny, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego, należy stosować kryteria obiektywne, uwzględniające odczucia ogółu i powszechnie przyjmowane normy postępowania.

***

Do zadań Rzecznika należy ochrona w przypadku naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem fizjoterapeutów.

Rzecznik Praw Fizjoterapeutów zachęca członków izby, którzy spotkali się z podobnymi problemami, do zgłaszania się do niego.

Redakcja poleca

 

Dr Tomasz Maicki
Rzecznik Praw Fizjoterapeutów
tomasz.maicki@rpf.kif.info.pl

O instytucji Rzecznika Praw Fizjoterapeutów przeczytasz także w zakładce na stronie KIF

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
1
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry