Teraz czytasz
„Ustawa Kamilka” – co oznacza dla fizjoterapeutów

 

„Ustawa Kamilka” – co oznacza dla fizjoterapeutów

Wprowadzone 15 lutego 2024 r. przepisy dotyczące systemu ochrony dzieci przed przemocą nakładają na fizjoterapeutów i pracodawców pewne obowiązki.

Projekt ustawy złożono w Sejmie w maju zeszłego roku po śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy. Chłopiec został zakatowany przez ojczyma, ale nikt z członków rodziny, wiedzących o jego gehennie, nie reagował.

  1. Obowiązkowa weryfikacja osób, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi.

Pracodawca został zobowiązany do uzyskania informacji, czy dane przyszłego pracownika lub osoby dopuszczanej do działalności są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Ponadto fizjoterapeuta, który ma udzielać w podmiocie świadczeń na rzecz małoletnich, musi przedstawić informacje o swojej niekaralności – informację z Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązek weryfikacji dotyczy osób zatrudnianych lub dopuszczanych do udzielania świadczeń od dnia 15 lutego 2024 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało odpowiedzi na najczęstsze pytania w tym zakresie, które dostępne są na stronie: Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące tzw. ustawy Kamilka – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl

W tym zakresie Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie posiada uprawnień do wystawiania informacji/zaświadczeń.

  1. Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w podmiotach leczniczych.

W Ministerstwie Sprawiedliwości został powołany specjalny ekspercki zespół, którego jednym z zadań jest przygotowanie wytycznych dla różnych rodzajów placówek/działalności. W tym zakresie Krajowa Izba Fizjoterapeutów zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o opracowane wytycznych również dla praktyk zawodowych.

Redakcja poleca

Zgodnie z przepisami każdy podmiot udzielający świadczeń dla dzieci powinien stworzyć procedury ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Standardy te powinny obejmować:

a. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności niedopuszczające do zachowań niedozwolonych wobec małoletnich;
b. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
c. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;
d. zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
e. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
f. zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
g. osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
h. sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

Oczekując na konkretne wytyczne, proponujemy zapoznać się z materiałami opracowanymi przez Fundację „Dajemy dzieciom siłę” dostępnymi na stronie: https://standardy.fdds.pl/standardy-w-dzialaniu/medyczne

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
1
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry