Z DZIAŁAŃ KIF

Komisja Socjalna KIF niesie pomoc w czasie epidemii

W związku z trudną sytuacją materialną, w jakiej znaleźli się liczni przedstawiciele naszego samorządu na…

Webinary KIF jako odpowiedź na zmiany, które nastąpiły w wyniku epidemii COVID-19

Dotychczas odbywał się co najmniej jeden webinar tygodniowo, we wszystkich spotkaniach udział wzięło ponad 2 tysiące uczestników. Fizjoterapeuci byli podczas nich aktywni, zadawali pytania, zgłaszali swoje wątpliwości.

3
Jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów

Choć niektórym może się wydawać, że obecne wymagania sanitarne są bardzo uciążliwe to, czy tego chcemy, czy nie, zostaną z nami na dłużej.

Fizjoterapia ponownie dostępna dla pacjentów

Odmrożenie świadczeń fizjoterapeutycznych nie oznacza, że nasza praca będzie taka sama jak wcześniej – jesteśmy…

Koronawirus (SARS-CoV-2): prawa, role i obowiązki pracowników ochrony zdrowia, w tym kluczowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Dokument podkreśla prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, w tym szczególne środki potrzebne do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

4
Dzielny Miś – dzielnie walczy

O deklaracji niesienia pomocy oraz strategiach na przetrwanie tego kryzysowego czasu rozmawiamy z Aleksandrą i Michałem Izydorczykami, właścicielami Dzielnego Misia Instytutu Terapii Funkcjonalnej.

Edukacja online, kształcenie podyplomowe

O edukacji fizjoterapeutycznej i rynku szkoleniowym rozmawiamy ze Zbigniewem Wrońskim, wiceprezesem KRF ds. nauki i edukacji

Gabinet fizjoterapii to nie biznes jak każdy inny

O sytuacji Indywidualnych Praktyk Fizjoterapeutycznych rozmawiamy z Pawłem Adamkiewiczem, wiceprezesem KRF ds. promocji zawodu, kontaktów międzynarodowych i gabinetów prywatnych.

Nowa opcja pomocy prawnej w Portalu Fizjoterapeuty

Narzędzie wydaje się szczególnie istotne w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, która stawia rozliczne wyzwania przed fizjoterapeutami, w tym także te natury prawnej.

2
Fizjoterapia porusza… seniorów!

Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia przygotowały program profilaktyczny Aktywny senior w domu. Jest to zestaw kilkunastu bezpiecznych ćwiczeń, które osoby starsze mogą wykonać w domu.