Teraz czytasz
Pracujesz za granicą i nie masz polskiego Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty?

 

Pracujesz za granicą i nie masz polskiego Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty?

Na mocy Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym i aby móc go wykonywać, także poza granicami Polski, należy posiadać numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZFz). Dotyczy to również osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia przed 31.05.2018 r.,  czyli przed wejściem ww. Ustawy i wyjechały pracować w zawodzie za granicą.

Fizjoterapeuci, którzy uznali swoje kwalifikacje zawodowe za granicą i tam wykonują zawód nie są zwolnieni z obowiązku ubiegania się o Prawo Wykonywania Zawodu w Polsce.  Wręcz przeciwnie – mają obowiązek jak najszybciej złożyć wniosek o nadanie PWZFz, tak aby uniknąć problemów prawnych w państwie, w którym świadczą usługi.

Dla przykładu: Jeżeli wykonujesz zawód fizjoterapeuty we Francji i masz tam uznane kwalifikacje zawodowe, ale nie wystąpiłeś w Polsce o Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty musisz liczyć się z tym, że francuskie instytucje powiązany z usługami medycznymi mogą wezwać Cię do okazania polskiego PWZFz.

Posiadanie krajowego Prawa Wykonywania Zawodu, od wejścia ustawy w życie jest jednym z głównych wymogów w procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych także poza Rzeczpospolitą Polską.  Oznacza to jeżeli zagraniczna instytucja (np. odpowiednik naszego ZUS) weźmie pod uwagę, że od 2018 r. zawód fizjoterapeuty w Polsce jest uregulowany to może wezwać Cię do okazania polskiego PWZFz lub skierować sprawę do dalszego postępowania dyscyplinarnego.

Polskie prawo wykonywania zawodu będzie też wymagane jeżeli np. masz już uznane kwalifikacje we Francji, ale zamierzasz pracować w zawodzie we Włoszech. Aby uzyskać tam prawo wykonywania zawodu będzie wymagane okazanie polskiego PWZFz.

Konsekwencje nie posiadania PWZFz
W zależności od regulacji w danym kraju konsekwencje mogą być różne: od zawieszenia prawa, pozbawienia prawa wykonywania zawodu po różnego rodzaju kary dyscyplinarne, a także możliwe sprawy cywilne i karne przed sądem. Brak uznania kwalifikacji wiąże się bowiem z faktyczną niemożnością wykonywania tego zawodu.

Co w takim przypadku zrobić?
Rozwiązanie jest jedno, należy jak najszybciej złożyć wniosek o przyznanie numeru prawa wykonywania zawodu w Polsce.  (link)

Czy uzyskanie PWZFz  wiąże się comiesięcznym opłaceniem składek? Co do zasady – tak. Ale osoby, które wykonują zawód fizjoterapeuty za granicą mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich do KIF na okres 2 lat. Wniosek ten może być odnawiany na kolejne okresy. Co więcej, wniosek o zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich można dołączyć do wniosku o przyznanie numeru prawa wykonywania zawodu. Zwolnienie zostanie udzielone od momentu nadania prawa wykonywania zawodu w Polsce.

Redakcja poleca

Bezczynność zawodową
Osobom, które chcą wrócić do kraju i wykonywać zawód fizjoterapeuty na terenie Polski a nie posiadały wcześniej numeru PWZFz staż pracy za granicą nie zostanie wliczony do okresu wykonywania przez nich zawodu. Będzie to niestety czas bezczynności zawodowej.
Jeśli fizjoterapeuta przed nadaniem numeru PWZFz był bezczynny przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat powinien odbyć przeszkolenie. Okres ten jest liczony przede wszystkim:

  • od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku służbowego albo porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu;
  • od dnia zakończenia lub zawieszenia praktyki zawodowej;
  • w przypadku fizjoterapeuty, który nie wykonywał zawodu – od momentu uzyskania wykształcenia zawodowego, okres nie wykonywania zawodu oblicza się od daty otrzymania dyplomu ukończenia szkoły.

W przypadku, gdy fizjoterapeuta „wpadnie” w bezczynność zawodową i chciałby powrócić do zawodu przebywając ciągle poza granicami Polski, powinien zastosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju. Korzystając z przykładu pracy we Francji – w takim wypadku fizjoterapeuta musi ustalić w organie francuskim czy powinien  przejść przeszkolenie po bezczynności zawodowej, skoro nadal chce przebywać i pracować we Francji.

Więcej informacji odnośnie przeszkolenia po bezczynności zawodowej znajduje się na stronie kif.info.pl w zakładce „Kształcenie”.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry