AI w rehabilitacji

Czy AI ma zostosowanie w rehabilitacji?

W zamykającym poprzedni rok wydaniu kwartalnika „Physiotherapy Review” [4/2023] opublikowano artykuł na temat możliwości wykorzystania…