APA

Na antypodach stawiają na fizjoterapię!

Australijczycy doceniają wkład fizjoterapeutów w długoterminową poprawę stanu zdrowia…