Mózgowe porażenie dziecięce

8

Z dzieckiem musisz zbudować więź

Chciałabym, aby terapia była bardziej kompleksowa, dalekowzroczna i spójna, a pacjent i jego rodzina byli jej centrum.