MPD

Stawianie i pionizacja w pionizatorach – wskazania do stosowania w pediatrii

Zgodnie z obowiązującymi obecnie na świecie zasadami w rehabilitacji pediatrycznej funkcjonuje model Systemowy…