niszczenie dokumentacji medycznej

Kiedy można zniszczyć dokumentację medyczną pacjenta?

Zgodnie z przepisami podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane do prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji…