pracownicy ochrony zdrowia

Stres w obliczu pandemii

Na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia na bieżąco uzupełniane są i aktualizowane pakiety informacji dotyczące nowego koronawirusa.