Teraz czytasz
Czym jest Fizjoterapia dla zdrowia w pracy?

 

Czym jest Fizjoterapia dla zdrowia w pracy?

Ta specjalizacja jest praktykowana wśród fizjoterapeutów na świecie od lat. Fizjoterapeutę w swoim zakładzie pracy już w 1923 r. miał nawet znany browarnik Guinness.

Nurt Occupational Health Physiotherapy (OHPT) zapoczątkowało w Europie Stowarzyszenie Dyplomowanych Fizjoterapeutów w zakresie medycyny pracy (ACPOHE – Association of Chartered Physiotherapists in Occupational Health) powstałe w Anglii w 1985 r. Jednak już w 1923 r. udokumentowano pierwszy stały kontrakt pracowniczy dla fizjoterapeuty przemysłowego (Industrial Physiotherapist) w zakładzie pracy. Pracodawcą był Arthur Guinness, słynny do dziś browarnik [1].

Biorąc pod uwagę szeroki zakres usług w fizjoterapii, pewnym jest, że większa część usługobiorców była, jest lub będzie pracownikiem lub pracodawcą. Standardem wywiadu fizjoterapeutycznego jest pytanie o wykonywany zawód, a ten często determinuje postępowanie lecznicze. To, co wyróżnia fizjoterapeutę specjalizującego się w medycynie pracy, to znajomość zagadnień z zakresu Kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby medycyny pracy, a także praca w terenie, czyli wizytacje zakładów pracy.

Rola Fizjoterapii dla zdrowia w pracy

Na świecie przedstawiciel OHPT jest częścią zespołu BHP, obecnym zarówno podczas projektowania stanowisk pracy, jak i wdrażania programów profilaktycznych w zakładzie pracy, ale nie tylko.

Rola fizjoterapeuty w służbie medycyny pracy [2]:

 •  Ocena ryzyka przeciążeń, urazów i dolegliwości mięśniowo-szkieletowych pracowników – audyt miejsca pracy.
 • Fizjoprofilaktyka przeciążeń, urazów i dolegliwości mięśniowo-szkieletowych indukowanych pracą.
 • Ocena funkcjonalna pracownika powracającego po dłuższym okresie chorobowym.
 • Wdrażanie pracowników wznawiających aktywność zawodową po absencji.
 • Współprojektowanie stanowisk pracy.
 • Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika (ergonomia).
 • Wsparcie i promocja udziału osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
 • Fizjoterapia pacjentów z chorobami zawodowymi.
 • Wsparcie pracodawcy w budowaniu pracowniczych programów zdrowotnych.

Rola i znaczenie OHPT różnie kształtuje się w Europie. Dla przykładu fizjoterapeuci w Finlandii specjalizujący się w medycynie pracy zawężają zakres usług do konkretnych zawodów. Mamy więc fizjoterapię medycyny pracy kierowców, nauczycieli, personelu medycznego czy pracowników biurowych.

W Anglii fizjoterapeuci uzyskali prawo wystawiania tzw. Fitness for Work, czyli oceny pracownika powracającego do pracy po okresie chorobowym. Fizjoterapeuta decyduje, czy pracownik w zakresie funkcjonalnym jest gotowy do podjęcia pracy, a jeśli nie, to w jakim zakresie należy przeorganizować jego stanowisko, czas pracy i obowiązki.

W Polsce nurt ten dopiero się rozwija, a najczęstszą formą współpracy pracodawcy z fizjoterapeutą są szkolenia pracowników z ergonomii pracy (np. dźwiganie ciężarów, praca biurowa).

Jakie są fakty?

Redakcja poleca

Absencja chorobowa z powodów urazów i chorób indukowanych pracą generuje w Europie koszt ok. 476 mld euro rocznie [3].

Główne przyczyny śmiertelności i niepełnosprawności w Polsce związane z pracą (na 100 tys. pracowników) [3]:
32% – nowotwory,
22% – inne (m.in. zaburzenia snu, migreny, problemy psychospołeczne),
16% – choroby mięśniowo-szkieletowe,
15% – choroby układu krążenia,
14% – urazy.
34% młodych pracowników w Europie z niskim stażem pracy (16–35 lat) ma już dolegliwości mięśniowo-szkieletowe indukowane pracą[4], co oznacza, że nie powstają one jedynie w wyniku długoletniego stażu pracy!

Wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów, którzy nie weszli jeszcze na rynek pracy, 30% badanych ma już dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, a szacuje się, że w środowisku pracy problem pogłębi się [4].

Dr Dalia Woźnica – fizjoterapeutka specjalizująca się w służbie medycyny pracy, członkini Association of Chartered Physiotherapists in Occupational Health oraz International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics.

Źródła:

 1. Richardson B., Eastlake A., Physiotherapy in Occupational Health. Management, Prevention and Health Promotion in the Work Place, 1994r.
 2. Materiały szkoleniowe Occupational Health Essentials for Physiotherapists, modules 1-9, ACPOHE 2022.
 3. visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!.
 4. healthy-workplaces.eu/en/publications/musculoskeletal-disorders-among-children-and-young-people-life-course-approach-risk-factors-and-prevention.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
2
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry