AKTUALNOŚCI

Jedno ścięgno – chory cały organizm

O tym, jak radzić sobie z patologiami ścięgna Achillesa i w jaki sposób fizjoterapeuci są…

Ból przewlekły nowym wyzwaniem w opiece zdrowotnej

Motywem przewodnim sesji „Ból przewlekły nowym wyzwaniem w opiece zdrowotnej” było przedstawienie wyzwań czekających środowisko…

Czy fizjoterapeuci potrzebują więcej autonomii?

Trwają prace nad stworzeniem wspólnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ram kształcenia fizjoterapeutów i wymaganych…

Pacjenci z mechanicznym wspomaganiem pracy serca oraz urządzeniami do elektroterapii

Rosnące wyzwanie dla fizjoterapii Wzrasta liczba chorych z niewydolnością serca, w tym z niewydolnością zaawansowaną,…

Streszczenia prac naukowych na najlepsze wystąpienie dotyczące interdyscyplinarności w fizjoterapii w ramach II kongresu KIF

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na najlepsze wystąpienie…

Nowatorskie zastosowanie segmentacji obrazów rezonansu magnetycznego mięśniobręczy biodrowej w diagnozowaniu przewlekłego bólu krzyża – Wiktoria Frącz

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na…

Ocena możliwości wdrożenia i skuteczności treningu z wykorzystaniem taśm TRX u pacjentów po zawale mięśnia sercowego – Piotr Trościanko

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na…

Fizjoterapia w dobie mediów społecznościowych: Analiza proponowanych interwencji w formacie Reels na serwisie Instagram – Kajetan Ciunelis

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na…

Wpływ wad refrakcji i ich korekcji na aktywność bioelektryczną wybranych mięśni w zapisie elektromiograficznym – Filip Rejmicz

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na…

Czy aktywność fizyczna ma zawsze wymiar prozdrowotny? Zagrożenie uzależnieniem od ćwiczeń fizycznych u sportowców amatorów – Justyna Marczyk

Prezentujemy streszczenia (w jęz. polskim oraz j. angielskim) prac naukowych nadesłanych w ramach konkursu na…