Teraz czytasz
Program ochrony zawodowej fizjoterapeutów w PZU

 

Program ochrony zawodowej fizjoterapeutów w PZU

Budowanie bezpieczeństwa zawodowego to niezwykle istotny aspekt wykonywania każdego zawodu medycznego. Jednym z jego filarów jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki współpracy Krajowej Izby Fizjoterapeutów z PZU SA fizjoterapeuci otrzymują tę ochronę bezpłatnie w ramach składki członkowskiej za przynależność do Izby. To jednak nie jedyne możliwości ochrony zawodowej, jakie oferuje program PZU ¹.

Od początku 2024 r. każdy fizjoterapeuta opłacający regularnie składkę członkowską w KIF może zostać objęty bezpłatną ochroną w ramach ubezpieczenia OC. W zależności od wykonywanych czynności może to być OC obowiązkowe lub OC dobrowolne fizjoterapeuty.

OC obowiązkowe

To ubezpieczenie obligatoryjne dla osób prowadzących praktykę fizjoterapeutyczną. Ramy ubezpieczenia wyznacza rozporządzenie ministra finansów, które określa odpowiedzialność cywilną fizjoterapeutów. Dotyczy czynności zawodowych wykonywanych na terytorium Polski, obejmuje szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem fizjoterapeuty.

Polisa PZU zapewnia ochronę w wysokości 30 tys. euro w przypadku jednego zdarzenia oraz 150 tys. euro – za wszystkie. Zakres czynności fizjoterapeutycznych objętych ochroną jest szeroki i zawiera liczne zabiegi (potwierdzone szkoleniami i certyfikatami), w tym suchego igłowania czy osteopatii.

OC dobrowolne

Ubezpieczenie przeznaczone dla fizjoterapeutów pracujących w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o wolontariat. W ramach składki członkowskiej w KIF polisa zapewnia ochronę w wysokości 30 tys. euro za jednego zdarzenia oraz 150 tys. euro za wszystkie. Każdy fizjoterapeuta może jednak za dodatkową opłatą rozszerzyć ochronę nawet do sumy 1 mln zł.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach:

 • podstawowym (OC za szkody na osobie) – dla osób pracujących tylko na umowie o pracę lub umowie zleceniu;
 • rozszerzonym (OC za szkody na osobie i mieniu) – dla osób, które łączą prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej z umową o pracę i umową zlecenie.

Wniosek złożysz przez internet

Dzięki współpracy z firmą INS Services – pośrednikiem ubezpieczeniowym specjalizującym się w  ubezpieczeniach zawodów medycznych – przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się drogą elektroniczną.  Należy zalogować się na Portalu Fizjoterapeuty i kliknąć w „Oferta ubezpieczenia OC”, następnie wypełnić i złożyć wniosek. Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jest certyfikat wysłany na adres e-mail fizjoterapeuty.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, ale ubezpieczenie zawierane jest tylko do końca roku kalendarzowego. Pod koniec roku konieczne jest więc ponowne złożenie wniosku, aby przedłużyć ochronę.

Pozostałe ubezpieczenia w programie PZU-KIF

Program przewiduje także możliwość wykupienia na atrakcyjnych warunkach innych ubezpieczeń.  Pakiet składa się z ośmiu ubezpieczeń, które przygotowane są zarówno dla fizjoterapeutów, jak i placówek fizjoterapeutycznych. W ten sposób członkowie KIF otrzymują możliwość uzupełnienia ochrony, dostosowując ją do charakteru pracy, formy wykonywania zawodu oraz do skali prowadzonej działalności.

Oprócz wymienionych wcześniej program obejmuje ubezpieczenia:

 • NNW z HIV/WZW,
 • ochrony prawnej,
 • utraty dochodu,
 • OC placówki fizjoterapeutycznej – obowiązkowe,
 • OC placówki fizjoterapeutycznej – dobrowolne,
 • RODO dla podmiotów leczniczych.

Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW

Ubezpieczenie to staje się standardem wśród pracowników ochrona zdrowia. Wynika to z faktu, że praca z pacjentem oznacza zwykle większe ryzyko narażenia na ekspozycję i zakażenie wirusami HIV i WZW. Zakres obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków rozszerzone o zakażenia wirusami HIV i WZW na przykład w wyniku zakłucia igłą czy użyciem innego narzędzia medycznego. Do wyboru jest pięć wariantów różniących się tylko sumą ubezpieczenia – od 10 tys. do 200 tys. zł.

Ochrona prawna fizjoterapeuty

Fizjoterapeuta powinien mieć świadomość wagi prawnego wymiaru swojej działalności zawodowej. Ubezpieczenie gwarantuje pokrycie lub zwrot kosztów ochrony prawnej (niezbędnych i prawnie uzasadnionych) w celu obrony interesów związanych z wykonywaniem zawodu. Ubezpieczenie pokrywa m.in. koszt adwokata albo radcy prawnego ustanowionego przez fizjoterapeutę. Ponadto koszty opinii prawnych, koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych, a nawet koszty mediacji pozasądowej, jeśli była prowadzona za zgodą PZU.

W zależności od wybranego wariantu obejmuje postępowania cywilne, naruszenie dóbr osobistych, prawa karnego, a także postępowania dotyczące odpowiedzialności zawodowej. W tym spory z NFZ, z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowań administracyjnych.

Utrata dochodu

Każda przerwa w pracy fizjoterapeuty, zwłaszcza tego pracującego na własny rachunek, to wymierna strata. Kontuzja spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem może oznaczać dłuższą przerwę zawodową. Dlatego członkowie KIF mają możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków trwających minimum 30 dni.

PZU zapewnia następujące świadczenia:

 • świadczenie z tytułu śmierci (z powodu NNW),
 • wypłata świadczenia z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa,
 • rekompensata finansowa (179 zł za dzień) z powodu wypadku fizjoterapeuty (na podstawie minimum 30-dniowego zwolnienia lekarskiego),
 • assistance powypadkowy na terytorium Polski.

OC dla placówek fizjoterapeutycznych

Program KIF-PZU to także atrakcyjna oferta dla fizjoterapeutów prowadzących działalność leczniczą w obszarze fizjoterapii lub rehabilitacji ujętych w rejestrze podmiotów leczniczych. W programie zawarte są trzy ubezpieczenia. Poza obowiązkowym i dobrowolnym OC dostępne jest także ubezpieczenie RODO. Program jest zróżnicowany i dostępny także dla małych podmiotów. Składka za ubezpieczenie powiązana jest z liczbą zatrudnionych fizjoterapeutów. Umożliwia ubezpieczenie się nawet na sumę 3 mln zł w ramach OC dobrowolnego.

RODO dla fizjoterapeutów

Ubezpieczenie stworzone z myślą o osobach prowadzących własną praktykę fizjoterapeutyczną lub podmiot leczniczy, które chciałby się zabezpieczyć przed konsekwencjami naruszenia przepisów RODO. Placówki pracujące z wykorzystaniem informacji o pacjentach  – zwykle szczególnie wrażliwych – są narażone na straty finansowe, będące efektem niewłaściwego przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Redakcja poleca

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów (m.in. informatyków, prawników, agencji PR), którzy pomogą zminimalizować skutki szkody,
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki),
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.

Ubezpieczenie można wykupić na sumę od 50 tys. zł do 200 tys. zł.

Zniżka 20% na ubezpieczenia majątkowe w PZU

Dodatkową korzyścią dla fizjoterapeutów jest możliwość ubezpieczenia majątku ze zniżką 20%. Dotyczy to np. ubezpieczenia samochodów, nieruchomości czy wyjazdów turystycznych.

° ° °  

¹ Program Krajowej Izby Fizjoterapeutów i PZU stanowi kompleksowe narzędzie ochrony zawodowej fizjoterapeutów. Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń prowadzi INS Services. Eksperci odpowiedzialni za obsługę programu pomagają także dopasować zakres ochrony zawodowej do formy wykonywanego zawodu.

Więcej informacji: www.ins-fizjo.pl, tel.: +48 22 494 36 55, e-mail: biuro@ins-fizjo.pl

° ° °

Materiał opracowany przy współpracy z PZU

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry