Dr Agnieszka Lewko

Doktor nauk o zdrowiu Uniwersytetu Londyńskiego, specjalistka fizjoterapii oddechowej. Starszy wykładowca na Kingston University and St. George’s University of London. Członkini Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), współtwórczyni konspektu i programu HERMES dla fizjoterapii oddechowej. Członkini Zespołu ds. Fizjoterapii Oddechowej KIF.

1 Opublikowane artykuły | Cytowany:
1
Kompetencje zawodowe fizjoterapeutów w Wielkiej Brytanii

Fizjoterapeuci w Wielkiej Brytanii mają jedną z najbardziej rozwiniętych autonomii
zawodowych i najszerszy zakres kompetencji na świecie.