dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn; Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

1 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych – wyzwanie dla współczesnej fizjoterapii

W procesie fizjoterapii wykorzystuje się wiele technik, narzędzi i metod badawczych służących ocenie stanu funkcjonalnego narządu ruchu.