dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

Wydział Nauk o Zdrowiu, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn; Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

2 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Zakończyła się ocena przydatności klinicznej testów funkcjonalnych rekomendowanych przez KRF

To pierwsza wśród zawodów medycznych weryfikacja testów stanu funkcjonowania stanowiąca istotny element wdrożenia założeń światowego projektu Rehabilitacja 2030.

Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych – wyzwanie dla współczesnej fizjoterapii

W procesie fizjoterapii wykorzystuje się wiele technik, narzędzi i metod badawczych służących ocenie stanu funkcjonalnego narządu ruchu.