Joanna Skalska

1 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Czuję się dumna i doceniona

Jest w tym też chyba poczucie misji i wyróżnienia, z powodu zaufania, jakim obdarzono naszą grupę zawodową – o swoich motywacjach i doświadczeniach związanych z udziałem w akcji szczepień opowiada Joanna Skalska.