Julia Jeschke-Jabłońska

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, naukowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną, zajmuje się wsparciem psychologicznym osób dorosłych.

1 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Wsparcie psychologiczne dla pracowników służby zdrowia w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Grupą zawodową najbardziej narażoną na skutki ekspozycji na przewlekły stres i zagrożenie są pracownicy służby zdrowia bezpośrednio zaangażowani w opanowanie pandemii.