dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski

dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski

Kierownik Katedry Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Filia w Białej Podlaskiej. Kierownik projektu „PRO-EBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej”.

1 Opublikowane artykuły | Cytowany:
COVID-19: Evidence Based Practice, nowoczesne i aktualne rekomendacje, koronasceptycyzm i kryzys zaufania do nauki

Pandemia uwypukliła występującą od lat zadziwiającą polaryzację – niebywały rozwój nauki i rozwój praktyki opartej na nauce, ale także rozkwit zjawisk zaprzeczania nauce.