dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski

Kierownik Katedry Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Filia w Białej Podlaskiej. Kierownik projektu „PRO-EBP Platforma promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej”.

3 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Czym są nowoczesne wytyczne praktyki

Opracowania określane mianem wytycznych albo wytycznych praktyki, albo wytycznych praktyki klinicznej, zawierają rekomendacje i zalecenia dla prowadzenia praktyki zawodowej.

2
Jak czytać artykuły naukowe?

Analiza artykułu naukowego „Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki BNT162b2 mRNA przeciw COVID-19”, New England Journal of Medicine, 31.12.2020 r.

COVID-19: Evidence Based Practice, nowoczesne i aktualne rekomendacje, koronasceptycyzm i kryzys zaufania do nauki

Pandemia uwypukliła występującą od lat zadziwiającą polaryzację – niebywały rozwój nauki i rozwój praktyki opartej na nauce, ale także rozkwit zjawisk zaprzeczania nauce.