apl. adw. Marta Kałuża

Dział Prawny KIF

1 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Fizjoterapeuta w sporcie – postulowane zmiany przez KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że w trosce o zdrowie i stan funkcjonalny sportowców należałoby zwiększyć rolę fizjoterapeuty w opiece zdrowotnej zawodników i wprowadzić obowiązek uzyskania orzeczenia od fizjoterapeuty odnośnie stanu funkcjonalnego zawodnika umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo w współzawodnictwie.