Animaloterapia

Pies, koń, osioł i … alpaka mogą wspomagać fizjoterapeutę

Temat, który coraz częściej pojawia się wśród licznych obszarów będących w zainteresowaniu fizjoterapeutów to kwestia…