Dział histroryczny

Jadwiga Mayówna – pionierka gimnastyki dla kobiet w Polsce

Jadwiga Mayówna (1862-1943) – nauczycielka i fizjoterapeutka, pionierka systemu Linga i gimnastyki dla kobiet w…

Doc. dr Eugeniusz Piasecki – propagator gimnastyki leczniczej, hydroterapii i fizjoterapii

°13 listopada br. obchodzimy 151 rocznicę urodzin prof. Eugeniusza Piaseckiego, wybitnego zasłużonego naukowca, pioniera fizjoterapii,…