Etiopatogeneza

Depresja sezonowa: jak sobie z nią poradzić?

W krajach północnych zapada na nią 2-4 %. populacji, ale w rejonach o dużym niedoborze światła może to być 10 %.