Gdański Uniwersytet Medyczny

Współpraca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i KIF

Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczyna współpracę z KIF na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego fizjoterapeutów. List intencyjny…