kierunek fizjoterapia

1

Nowe standardy kształcenia

Wprowadzenie w sierpniu 2019 r. standardów kształcenia na kierunku fizjoterapia było dużym wyzwaniem dla uczelni w naszym kraju, które rodziło liczne pytania.

2

Świadomy młody fizjoterapeuta

Studenci fizjoterapii w Bydgoszczy jako pierwsi w Polsce uczą się w ramach programu studiów formalnych…