KOMPETENCJE ZAWODOWE FIZJOTERAPEUTÓW

Task shifting, czyli krzyżowanie kompetencji zawodów medycznych

Trwająca debata na temat task shifting jest dla nas szansą na promocję samodzielności zawodowej, a co za tym idzie, podkreślenie znaczenia fizjoterapeutów w systemach zdrowotnych.

1

Kompetencje zawodowe fizjoterapeutów w Wielkiej Brytanii

Fizjoterapeuci w Wielkiej Brytanii mają jedną z najbardziej rozwiniętych autonomii
zawodowych i najszerszy zakres kompetencji na świecie.