Long-covid

Rehabilitacja przez naukę

O tym, jaką rolę w jej rehabilitacji odegrały szkolenia online na platformie Fizja, rozmawiamy z…