naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste w działalności członka samorządu zawodowego

W ostatnim czasie obserwuje się w przestrzeni publicznej obniżenie poziomu debaty. Zamiast argumentów używa się agresywnego języka, próbuje ośmieszać inne osoby lub wręcz okłamuje opinię publiczną. Problem ten nie jest też obcy członkom samorządu fizjoterapeutów.