Teraz czytasz
Dobra osobiste w działalności członka samorządu zawodowego

 

Dobra osobiste w działalności członka samorządu zawodowego

  • W ostatnim czasie obserwuje się w przestrzeni publicznej obniżenie poziomu debaty. Zamiast argumentów używa się agresywnego języka, próbuje ośmieszać inne osoby lub wręcz okłamuje opinię publiczną. Problem ten nie jest też obcy członkom samorządu fizjoterapeutów.

Stosunki pomiędzy fizjoterapeutami powinny opierać się na wzajemnym szacunku i lojalności. Nieuzasadniona krytyka lub obraźliwe sformułowania mogą stanowić m. in. naruszenie dóbr osobistych. Prawo do ochrony dóbr osobistych jest podstawowym prawem każdego człowieka. Stosownie do art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste, jak w szczególności wolność, cześć, nazwisko lub wizerunek, pozostają pod ochroną prawa. Również dobra osób prawnych, takich jak Krajowa Izba Fizjoterapeutów, pozostają pod ochroną prawną.

Naruszenie dóbr osobistych

Każdy jest narażony na naruszenie swoich dóbr. Bez znaczenia jest forma takiego naruszenia. Może to być wpis na portalu społecznościowym lub komentarz na stronie internetowej. Naruszenie dóbr osobistych może mieć dwojaki charakter: opisowy lub oceniający. Do naruszenia w sposób opisowy może dojść poprzez wypowiedzenie się na temat faktów o danej osobie lub jej zachowaniu w sposób niezgodny z prawdą. Jeżeli jednak opisanie jakiegoś zdarzenia jest zgodne z prawdą, to nie jest ono bezprawne.

Co do naruszenia o charakterze oceniającym, to opinia ze swej istoty ma charakter subiektywny. Nie można zatem stwierdzić, czy jest prawdziwa lub fałszywa. Należy tu mieć na uwadze rzetelność krytyki w kontekście zasad współżycia społecznego, w tym zasad kultury. Opinie są bowiem dozwolone, jeśli są wyrażane w ramach konstruktywnej krytyki. Obrażanie jednak kogoś, ośmieszanie, używanie niecenzuralnych sformułowań i wyzwisk, stanowi zatem ewidentne naruszenie prawa.

Za naruszenie dóbr grożą konsekwencje, takie jak żądanie zaniechania bezprawnego działania oraz złożenia stosownego oświadczenie. Można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, przysługuje także odszkodowania.

Zasady obowiązujące fizjoterapeutów

W stosunku do osób wykonujących zawód zaufania publicznego, a takim jest zawód fizjoterapeuty, wymagania co do poszanowania prawa oraz języka debaty są wyższe. Każda z takich osób podlega bowiem również odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Fizjoterapeutów obowiązują zasady etyki przyjęte uchwałą nr 20/I KZF/2016 przez I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Wyróżnić można zasadę, iż relacje między fizjoterapeutami opierają się na wzajemnym szacunku oraz świadomości społecznej rangi wykonywanego zawodu. Fizjoterapeuta ma prawo oczekiwać współpracy i pomocy zawodowej ze strony innych fizjoterapeutów. Adekwatna jest również zasada, stosownie do której fizjoterapeuta postępuje tak, aby budzić zaufanie i szacunek swoją nienaganną postawą.

Redakcja poleca

Fizjoterapeuci są zatem odpowiedzialni za swój samorząd. Samorząd jako reprezentant fizjoterapeutów również ponosi konsekwencje niewłaściwych zachowań swoich członków, godzi bowiem w wizerunek pozostałych fizjoterapeutów i pośrednio obciąża samorząd. Każdy członek samorządu ma obowiązek szacunku wobec swojego samorządu i jego członków. Co więcej, naruszenie dóbr osobistych członków organów Izby, również traktowane może być jako naruszenie dóbr Izby.

Podsumowując, członkowie samorządu zawodowego powinni ze szczególną starannością prowadzić działalność, która godzić może w prawa swoich koleżanek i kolegów oraz samorządu zawodowego.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
1
wow
0
Wrr
1

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry