podstawowa opieka zdrowotna

Szkocja wspiera udział fizjoterapeutów w podstawowej opiece zdrowotnej

W Szkocji liczba fizjoterapeutów pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, jako pierwszym punkcie kontaktu z pacjentem, znacznie wzrosła.

Na antypodach stawiają na fizjoterapię!

Australijczycy doceniają wkład fizjoterapeutów w długoterminową poprawę stanu zdrowia…