Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego

Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego

Prezesi i przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym wiceprezes Tomasz Niewiadomski reprezentujący KIF, podpisali…