pracownicy służby zdrowia

Koronawirus (SARS-CoV-2): prawa, role i obowiązki pracowników ochrony zdrowia.

Dokument podkreśla prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, w tym szczególne środki potrzebne do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.