prawa pacjenta

Jakie informacje należy udostępnić pacjentom w gabinecie?

Na fizjoterapeucie prowadzącym własną praktykę zawodową ciąży obowiązek informowania pacjentów o posiadanych przez nich prawach…