Teraz czytasz
Jakie informacje należy udostępnić pacjentom w gabinecie?

 

Jakie informacje należy udostępnić pacjentom w gabinecie?

Na fizjoterapeucie prowadzącym własną praktykę zawodową ciąży obowiązek informowania pacjentów o posiadanych przez nich prawach oraz zakresie wykonywanych usług.

Odnosząc się do działalności praktyka zawodowa zobowiązana jest podać do wiadomości pacjentów (poprzez wywieszenie w widocznym miejscu albo na stronie internetowej) danych z regulaminu organizacyjnego dotyczących:

  • rodzaju prowadzonej działalności leczniczej i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  • wysokości opłat za świadczenia udzielane odpłatnie;
  • monitoringu pomieszczeń, jeżeli taki jest prowadzony.

Warto przy tej okazji wskazać, że KRF opracowało rekomendacje dotyczące regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej (zob. uchwała nr 372/I KRF: Uchw_372-I-KRF_regulamin-praktyk.pdf (kif.info.pl)).

Dodatkowo fizjoterapeuta musi umieścić w miejscu ogólnodostępnym informację o prawach pacjenta, uwzględniając ograniczenia tych praw wynikające z przepisów. Musi być ona udostępniona w sposób dostosowany do profilu przyjmowanych pacjentów oraz ich dysfunkcji. Zatem w przypadku osób mających problem z poruszaniem się informacje warto dodatkowo wydrukować i przekazać do zapoznania się bezpośrednio. W przypadku pacjentów słabowidzących konieczne może okazać się ich przeczytanie. W sytuacjach innych dysfunkcji może być niezbędne ustne poinformowanie pacjenta wraz z objaśnieniem dostosowanym do jego wieku i stanu zdrowia.

W tym zakresie zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Rzecznika Praw Pacjenta: Ulotka o prawach pacjenta – Rzecznik Praw Pacjenta – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Podstawa prawna:

Redakcja poleca

Art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,

Art. 9–12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Uchwała nr 372/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry