Rehabilitacja 2030

Zakończyła się ocena przydatności klinicznej testów funkcjonalnych rekomendowanych przez KRF

To pierwsza wśród zawodów medycznych weryfikacja testów stanu funkcjonowania stanowiąca istotny element wdrożenia założeń światowego projektu Rehabilitacja 2030.

2

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podnosi rangę rehabilitacji

W lutym 2017 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe i zawodowe, organizacje pozarządowe i eksperci ds. rehabilitacji przyjęli program Rehabilitacja 2030: wezwanie do działania