śpiączka

Jak się walczy z nieznanym wrogiem?

Procedury są już od lat opracowane, nie ma problemu, jeśli znamy wroga, jeśli wiemy, z jakim patogenem mamy do czynienia. Inna jest sytuacja, gdy nie wiemy co to za wróg.

Ważne zmiany, które wzmacniają pozycję fizjoterapeutów w zakresie leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką

Dnia 31 grudnia 2019 r. opublikowano nowe Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.