Tomasz Niewiadomski

Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. świadczeń gwarantowanych

17 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Nowe wyceny oznaczają paraliż fizjoterapii

Zaproponowana 10 grudnia br. przez prezesa NFZ wycena świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej jest dla nas szokująca. Tym bardziej, że kilka godzin wcześniej informowano o odmiennych propozycjach.

Kolejne zmiany w fizjoterapii pocovidowej na NFZ

Program fizjoterapii pocovidowej realizowany przez NFZ został zmodyfikowany. Odbyło się to bez konsultacji z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, która jest jego autorem. Część zmian jest nie do przyjęcia.

Ta sama usługa, ale przeciwstawne oceny

Program fizjoterapii pocovidowej stworzony przez KIF jest refundowany z pieniędzy województwa mazowieckiego oraz NFZ. Chociaż to ten sam projekt, AOTMiT zajęła wobec niego dwa stanowiska.

Świadczenia gwarantowane

W ciągu pięciu lat działania samorządu udało się wiele. Sceptycy powiedzą, że można było więcej.…

Fundusz Solidarnościowy: Co poszło nie tak?

KIF wystąpiła do NFZ o statystyki dotyczące działań w ramach Funduszu Solidarnościowego w 2020 r. Choć pacjentom z niepełnosprawnościami obiecano na jego realizację prawie 100 mln zł, narzucone warunki doprowadziły do zakontraktowania niespełna 17 mln zł.

Potrzeby rosną, nakłady finansowe spadają

Grupa pacjentów, którzy nie są w stanie wrócić do pełni sił po przejściu COVID-19 bez…

Hydromasaż za 4 zł?!

Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KRF ds. świadczeń gwarantowanych, wyjaśnia, jakie uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ o fizjoterapii ambulatoryjnej i stacjonarnej zgłosiła Krajowa Izba Fizjoterapeutów i jaki wywarły efekt.

Czy osoby z niepełnosprawnościami otrzymają środki z Funduszu Solidarnościowego?

Program miał być realizowany od grudnia zeszłego roku do 31.12.2020. Niestety do dziś nie została jeszcze rozpoczęta procedura wyboru jego realizatorów.

Protestujemy przeciwko nierzetelnej wycenie telerehabilitacji

Telerehabilitacja jest równoprawnym świadczeniem zdrowotnym, które musi być udzielane na analogicznych zasadach jak w gabinecie czy w domu pacjenta.

Moja samodzielność

Często podczas spotkań z fizjoterapeutami padały pytania o samodzielność. Pytaliście Państwo o nią w różnych kontekstach: pracy z pacjentem, współpracy z innymi zawodami medycznymi, dodatkowych obowiązków czy w końcu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.