Symbole PCS

Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca w służbie pacjentom z COVID-19

Członkowie holenderskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Wspomagającej i Alternatywnej Komunikacji ISSAC oraz firma Widgit, we współpracy ze specjalistami opieki szpitalnej i terapeutami pracującymi z osobami niemówiącymi, opracowali tablice/karty komunikacyjne do wykorzystania podczas pobytu w ośrodkach medycznych.