Ustawa Kamilka

„Ustawa Kamilka” – co oznacza dla fizjoterapeutów

Wprowadzone 15 lutego 2024 r. przepisy dotyczące systemu ochrony dzieci przed przemocą nakładają na fizjoterapeutów…