Teraz czytasz
Ile powinna trwać wizyta fizjoterapeutyczna?

 

Ile powinna trwać wizyta fizjoterapeutyczna?

Krajowa Rada Fizjoterapeutów w odpowiedzi na zapytanie Narodowego Funduszu Zdrowia wydała stanowisko w sprawie ustalenia czasu trwania wizyty fizjoterapeutycznej w systemie świadczeń gwarantowanych. Opinię przygotował Zespół tematyczny ds. fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych powołany jako ciało doradcze KRF.

W zakresie wizyty fizjoterapeutycznej rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych dot. rehabilitacji leczniczej wskazuje, że wizyta realizowana w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego, obejmuje co najmniej jedną z poniższych pięciu czynności:  zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego; ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii; badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii lub postępowania fizjoterapeutycznego; końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii; udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

Ustawodawca przewidział zatem różny zakres świadczeń, które mogą być udzielone w ramach wizyty fizjoterapeutycznej i pozostawił dowolność uprawnionemu fizjoterapeucie co do decyzji, jakie jej elementy będą realizowane. Ta dowolność jest bezpośrednio skorelowana z treścią art. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, czyli zapisem o samodzielności zawodowej.

W ocenie Zespołu tematycznego ds. fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych  dookreślanie czasu trwania wizyty fizjoterapeutycznej bezpośrednio ogranicza samodzielność zawodową oraz nie ma żadnego pozytywnego wpływu na wykonywanie czynności zawodowych. Narzucanie czasu trwania wizyty stoi również w sprzeczności z przepisem nakazującym fizjoterapeutom dbać o dobro pacjenta i kierować się przesłankami jakościowymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie należy zauważyć, iż w przypadku innych zawodów medycznych nie wprowadzono uregulowań czasowych w ramach udzielanych porad bądź wizyt.

O komentarz do wydanego stanowiska poprosiliśmy Karola Wojciechowskiego, przewodniczącego  Zespołu tematycznego ds. fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych i członka KRF.

Redakcja poleca

– Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne i klarowne. Nie widzę przesłanek, żebyśmy – jako jedyny zawód medyczny – mieli w jakikolwiek sposób limitowany tryb przeprowadzania wizyt. Każdy pacjent powinien być traktowany indywidualnie, a ograniczanie wizyty w czasie mogłoby zagrozić prawidłowej realizacji świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Co więcej, naszym zdaniem, fizjoterapeuta powinien mieć możliwość decydowania nie tylko o czasie wizyty fizjoterapeutycznej, ale też o zakresie zastosowanych procedur. Obecnie jesteśmy ograniczeni spisem procedur. Fizjoterapeuta musi wykonać minimum jedną z wymienionych w przepisach czynności. Uważam, że warto się zastanowić, czy pożądanym kierunkiem nie jest odchodzenie od takiego ścisłego listowania procedur. Przebieg wizyty powinien być zależny od decyzji fizjoterapeuty, a jej głównym celem ocena stanu funkcjonalnego pacjenta.

Z treścią uchwały w sprawie stanowiska KRF dotyczącego czasu trwania wizyty fizjoterapeutycznej można zapoznać się tutaj: 

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
2
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry