TEMAT NUMERU

Wejdź w buty pacjenta

Potrzebny jest swoisty sojusz terapeutyczny, w którym pacjent pod przewodnictwem fizjoterapeuty pracuje nad sprawnością – o skutecznej komunikacji między fizjoterapeutą a pacjentem mówi Maria Libura, specjalistka w dziedzinie komunikacji medycznej.

5
Czy Kowalski potrzebuje bikefittingu?

– Umiemy jeździć na rowerze, bo ktoś w dzieciństwie nauczył nas utrzymywać na nim równowagę. Natomiast tego, jak poprawnie technicznie wykonywać obrót pedałami, jak ustawiać linię pleców, jak prowadzić nogę do wyprostu w kolanie – tego już nikt nas nie uczy – mówi Mateusz Naworol, fizjoterapeuta i bikefitter.

2
Jakie dziś ma znaczenie fizjoprofilaktyka?

Fizjoterapeuci w istotny sposób wpływają na zapobieganie lub zmniejszanie niepełnosprawności i poprawę wydolności osób w różnym wieku poprzez kształtowanie i podtrzymywanie ich sprawności.

Wiosenne poruszenie – przeczytaj nowy „Głos Fizjoterapeuty”

Zapraszamy do lektury kolejnego, wreszcie regularnego, wydania „Głosu Fizjoterapeuty”. Miniony rok doświadczył nas w szczególny sposób.

Fizjoterapia uzdrowiskowa: dziś covidowa, a jutro?

Sytuacja pandemii i związane z nią ograniczenia najmocniej odbijają się na fizjoterapii uzdrowiskowej, która została zawieszona. A jak wygląda sytuacja zatrudnionych w niej fizjoterapeutów?

Chodzenie po wydmach

O swoim powrocie do sprawności po przebyciu COVID-19 opowiada poseł Jerzy Polaczek.

Musimy opiekować się tymi, którzy wyzdrowieli

O pracach nad stworzeniem programu kompleksowej opieki nad pacjentami po COVID-19 rozmawiamy z dr hab. n. med. Agnieszką Mastalerz-Migas, konsultant krajową w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Przybywa nam pacjentów w gabinetach

O zainteresowaniu pacjentów fizjoterapią w dobie pandemii rozmawiamy z Pawłem Adamkiewiczem, wiceprezesem KRF ds. promocji zawodu i gabinetów prywatnych.

7
Wsparcie ozdrowieńców jest konieczne

Powołany przy KRF Zespół ds. fizjoterapii pacjentów po przebyciu choroby COVID-19 przygotował kompleksowy program powrotu do zdrowia dla osób, które przeszły zakażenie koronawirusem.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, czyli transport nitrogliceryny

Żadne środowisko nie było przygotowane na epidemię. Nasza epoka nie mierzyła się jeszcze z takimi wyzwaniami i nie było wzorców postępowania, a kryzys ujawnił nie tylko nowe problemy, ale także uwypuklił te, których rozwiązanie wciąż odwlekano lub udawano, że ich nie ma.