Jakub Kraszewski

Od 2017 roku dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jednego z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UG. Ukończył studia MBA w Fundacji Kształcenia Menadżerów, Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Studium Kierowników Projektów Unijnych Agencji Rozwoju Pomorza. Nagrodzony tytułem Menedżera Roku 2019 w Ochronie Zdrowia w konkursie „Sukces Roku W Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny”.

1 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Fizjoterapia nie jest za darmo

Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów stworzyliśmy pół roku przed zmianą ustawy, która dała fizjoterapeutom duży zakres samodzielności i uprawnień. Stało się konieczne przedefiniowanie relacji między przedstawicielami zawodów medycznych.