Katarzyna Blicharczyk-Ożga

Radca Prawny, Koordynator Działu Prawnego KIF

5 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Obowiązek podpisu pacjenta zniesiony tylko częściowo

Krajowa Izba Fizjoterapeutów niemal od początku swojego istnienia walczyła o zniesienie absurdalnego wymogu potwierdzania realizacji świadczenia przez fizjoterapeutę podpisem świadczeniobiorcy lub jego opiekuna w dokumentacji medycznej.

Odpowiedzialność prawna w praktyce fizjoterapeutycznej

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą narażają się na konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej, zawodowej, a nawet cywilnej.

New option of legal advice on the Physiotherapy Portal

This tool seems particularly important during the SARS-CoV-2 epidemic which presents physiotherapists with numerous challenges,…

Zmiany w prawie dotyczące fizjoterapeutów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa opcja pomocy prawnej w Portalu Fizjoterapeuty

Narzędzie wydaje się szczególnie istotne w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, która stawia rozliczne wyzwania przed fizjoterapeutami, w tym także te natury prawnej.