Teraz czytasz
Nowa opcja pomocy prawnej w Portalu Fizjoterapeuty

 

Nowa opcja pomocy prawnej w Portalu Fizjoterapeuty

  • Portal Fizjoterapeuty wprowadza nowe narzędzie do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej dostępnej w ramach ustawowej działalności Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jego celem jest ułatwienie członkom KIF opłacającym składki dostępu do pomocy prawnej. Teraz status porady będzie można monitorować, co powinno przyspieszyć jej realizację.

Narzędzie wydaje się szczególnie istotne w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, która stawia rozliczne wyzwania przed fizjoterapeutami, w tym także te natury prawnej. Zgodnie z dotychczasowymi statystykami Dział Prawny od kwietnia 2018 r. odpowiedział na ponad pięć tysięcy maili. Niestety duża część korespondencji jest niezbyt precyzyjna lub nie dotyczy problemów natury prawnej, a ponadto jest kierowana również przez osoby nieuprawnione (nie-fizjoterapeutów) lub też fizjoterapeutów nierealizujących obowiązku opłacania składek, a tym samym niekwalifikujących się do uczestnictwa w wydatkach Izby. Stąd właśnie pomysł uschematyzowania procesu zgłaszania problemów w ramach Portalu Fizjoterapeuty. Narzędzie, wprowadzone w zgodzie z uchwałą KRF (472/I KRF) z 16 marca 2020 r., ma na celu uproszczenie, doprecyzowanie i przyspieszenie pomocy prawnej dla fizjoterapeutów będących członkami KIF.

To, co istotne, ww. uchwała przewiduje także możliwość osobistego spotkania z radcą prawnym lub adwokatem. Taka opcja będzie stosowana w przypadku, gdy sprawa jest skomplikowana, wymaga dodatkowego wyjaśnienia lub przedstawienia dodatkowych dokumentów. Należy mieć przy tym na uwadze, że ze względu na obostrzenia wynikające z ogłoszonego w kraju stanu epidemii, jest ona czasowo niemożliwa do realizacji. Wraz z zakończeniem tego okresu – w ramach pilotażu – dyżury prawne obejmą Warszawę i Kraków, a następnie będą wprowadzane w poszczególnych oddziałach biura KIF w innych województwach. Zgodnie z zapisami uchwały pomoc prawna w ramach spotkania z radcą prawnym lub adwokatem udzielana będzie po uprzednim wskazaniu przez biuro KIF terminu i miejsca spotkania. Będzie ono trwać do 30 minut, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 1 godziny.

Zakres pomocy prawnej

Udostępniane użytkownikom portalu narzędzie pozwala, w możliwie prosty sposób, uzyskać pomoc prawną w zakresie warunków wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym prowadzenia praktyki zawodowej, a w szczególności w zakresie prawa medycznego, a więc tych obszarów prawnych, które wiążą się z działalnością danej osoby jako fizjoterapeuty.

Pomoc prawna w ramach Portalu Fizjoterapeuty

Aby skorzystać z nowej opcji, należy w Portalu Fizjoterapeuty wybrać z menu przycisk „Wnioski”, który przeniesie użytkownika do podstrony umożliwiającej złożenie wniosku o bezpłatną pomoc prawną dotyczącą warunków wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz przejrzenia uprzednio złożonych wniosków. Jeśli chcemy złożyć nowy wniosek, należy wybrać zakładkę „Złóż wniosek” i w odpowiednich polach zamieścić możliwie precyzyjny tytuł sprawy, jej zwięzły opis oraz opcjonalnie załączyć istotne dla problemu dokumenty, a także wybrać pole z preferowaną formą pomocy prawnej.

Portal udostępnia trzy formy pomocy prawnej:

  • Informacja bądź stanowisko przesłane na adres e-mail fizjoterapeuty.
  • Spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem w ramach dyżuru prawnego.
  • Spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem w ramach konsultacji online.

Spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem w ramach dyżuru prawnego lub konsultacji online wymagać będzie krótkiego uzasadnienia dla tej formy pomocy prawnej.

Redakcja poleca

W celu przejrzenia uprzednio złożonych przez fizjoterapeutę wniosków i zapoznania się z ich aktualnym statusem, należy wybrać zakładkę „Twoje wnioski”. Znajduje się w niej lista złożonych uprzednio zapytań wraz z datą ich przedłożenia, funkcjonalnym numerem identyfikacyjnym (który można wykorzystywać dla dookreślenia sprawy w ramach konsultacji z prawnikami współpracującymi z KIF) oraz aktualnym statusem wniosku.

Centrum Pomocy na stronie KIF

Należy również zwrócić uwagę, że niezależnie od pomocy prawnej udzielanej za pomocą Portalu Fizjoterapeuty, na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów funkcjonuje Centrum Pomocy, w którym są zamieszczane na bieżąco opinie dotyczące najczęściej poruszanych przez fizjoterapeutów problemów prawnych. Warto również zapoznawać się z publikowanymi na stronie internetowej uchwałami Krajowej Rady Fizjoterapeutów, która niejednokrotnie zajmuje oficjalne stanowisko w ważnych i problematycznych kwestiach dotyczących wykonywania zawodu.

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy prawnej dla członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów, szczególnie wobec coraz trudniejszej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 i pojawiających się wraz z nią problemów natury prawnej, jest jednym z najważniejszych obecnie zagadnień. Nowa opcja w ramach Portalu Fizjoterapeuty jest realną odpowiedzią na potrzeby społeczności fizjoterapeutów.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry