Ciągłość zatrudnia

Ciągłość zatrudnienia a praca w DPS, klubie sportowym czy szkole

Czy wykonywanie zawodu fizjoterapeuty poza placówką medyczną liczy się do ciągłości zatrudniania w zawodzie?