Czasopismo naukowe

Naszym celem jest stworzenie rozpoznawalnego na świecie czasopisma promującego polską fizjoterapię

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Manualnej podjęła decyzję o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do czasopisma „Medycyna Manualna”.