dr n. med. Andrzej Permoda

Redaktor naczelny „MM”

2 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Krajowa Izba Fizjoterapeutów przejęła pismo „Medycyna Manualna”

Na mocy umowy podpisanej w lipcu 2019 roku Krajowa Izba Fizjoterapeutów stała się właścicielem i…

Naszym celem jest stworzenie rozpoznawalnego na świecie czasopisma promującego polską fizjoterapię

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Manualnej podjęła decyzję o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do czasopisma „Medycyna Manualna”.