FIZJOTERAPIA. SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA

Fizjoterapia przynosi pacjentom długotrwałe korzyści

Zauważyliśmy, że zapewnienie pacjentom aktywnej fizjoterapii skraca czas ich pobytu w szpitalu, obserwujemy też mniej powikłań infekcyjnych i zatorowych.