Odpowiedzialność fizjoterapeuty

Odpowiedzialność fizjoterapeuty za wykraczanie poza uprawnienia zawodowe

Fizjoterapeuta powinien mieć świadomość własnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw) i doświadczenia, a także kierować się…